https://vimeo.com/54236098

 

2014.03.25 Space by DasOwaL 100€ 40x50cm Leinwand

2013.09.013 Marvin Gaye, DasOwaL 100€ 60x80cm Leinwand

2013.09.06 Sly, DasOwaL 300€ 70x100cm Leinwand

2013.09.06 Blinded by the Ligths, DasOwaL 50€ 40x50cm Leinwand

2013.09.06 Betty Davis, DasOwaL 200€ 30x100cm Leinwand

2013.09.05 Attitude, DasOwaL 200€ 40x50cm Leinwand

2013.09.05 Attitude, DasOwaL 200€ 40x50cm Leinwand

2013.09.02 Walkmania, DasOwaL 80€ 40x50cm Leinwand

2012.11.24 Jimmy Hendrix, DasOwaL 150€ 70x100cm Leinwand

2012.06.22 Joker, DasOwaL 300€ Leinwand

2012.04.01 Sista, DasOwaL 300€ 70x100cm Leinwand

2012.02.19 Curtis Mayfield, DasOwaL 250€ 50x100cm Leinwand

2012.02.13 Sista, DasOwaL 50€ MDF

2012.02.11 Sista, DasOwaL 100€ Sperholzplatte

2012.02.11 Cartoon Sista, DasOwaL 150€ Sperholzplatte

2011-04-12 Funk Canvars1,  DasOwaL 200€ 50x100cm Leinwand

2011.06.19 James Brown, DasOwaL 200€ 100x70cm Leinwand

2011.06.19 Betty Davis, DasOwaL 150€ 50x100cm Leinwand

2011.05.13 Sister, DasOwaL 200€ 60x80cm Leinwand

2009-04-27 ...to be Continued!, DasOwaL 300€ Leinwand

2009-04-24  Auftrag ...wenn der Mond in dein Ghetto kracht! #2 FreiS., DasOwaL 100€ 100x130cm Leinwand

2009-04-22 ...ich mag Bauklötze!FreiS., DasOwaL 200€ 2x1,40m Leinwand

2009-04-20  Auftrag Redwing Blackbird #2, DasOwaL 50€ Kunststoff

2009-04-19 Watch yo Step! FreiS., DasOwaL 50€ 30x50cm Leinwand

2009 Auftrag,  Freistiel pregnant with Style, DasOwaL 100€

2008-08-08 Liquid, DasOwaL 150€ 2x1,40m Leinwand

2004-02-16 Auftrag DennIchHabHipHopVertraut! beat street jt, DasOwaL 150€ 3x3m Leinwand

2000 Magier FreiS., DasOwaL 100€ 2x1,40m Leinwand